.
Hồ sơ con bảo lãnh cha mẹ Canada
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Xin chào Anh Hùng Việt và các anh chị trong diễn đàn:
Hiện tại em đã sang Torronto được 3 tháng & đang đi làm công nhân trong hãng & chồng em cũng như vậy, nói chung điều kiện thì còn khó khăn. nhưng em mưốn cha mẹ sống cùng mình trong tương lai. theo Anh thì em nên bảo lãnh theo diện du lich hay định cư trước hoặc ngược lai? và nếu em bảo lãnh theo diện định cư trước thì trong thời gian chờ đợi nhiều năm trong khoảng thời gian chờ đợi đó chồng em có thể bảo lãnh cha mẹ du lịch có được họ chấp thuận ko anh?
Và thủ tục bảo lãnh cha mẹ bao gồm những giấy tờ gì của cha mẹ ở Việt nam cần làm, & phía bên em & chồng ở Canada?
Xin cảm ơn Anh Hùng Việt & các anh chị thật nhiêu.

483160 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image