.
Hồ sơ Du lịch Mỹ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Nhờ Cô Chú giúp con 1 số câu hỏi về diện du lich.
Mẹ con bảo lãnh Dì cùng Mẹ khác Cha ( half sister) sang Mỹ du lịch

1, Khi làm giấy có phải chọn B1/B2 tourism/ medical treatment?
2, Thư mời du lịch ( theo mẫu ờ thư viện di trú) có phải gởi về địa chỉ của người được bão lãnh. Sau đó người này kèm theo lúc đi phỏng vấn?
3, Mẹ em sẽ tài trợ toàn bộ tài chính nên Mẹ em làm thêm I 134 để sau này người đi du lịch đem theo lúc phỏng vấn? hay nộp cho lãnh sự quán lúc nào?
4, Thư viết tay của các thành viên khác trong gia đình đồng ý và ủng hộ chuyến viếng thăm nước Mỹ - bằng tiếng Anh hay Viêt?

Con cảm ơn

606330 top -

Mẹ con bảo lãnh Dì cùng Mẹ khác Cha ( half sister) sang Mỹ du lịch

1, Khi làm giấy có phải chọn B1/B2 tourism/ medical treatment?
Trong form DS-160, tại trang Travel Information/mục Purpose of Trip to the U.S.:

- Chọn Visa Class: TEMP. BUSINESS PLEASURE VISITOR (B).
- Specify: có 3 loại visa (B):

. BUSINESS & TOURISM (TEMPORARY VISITOR) (B1/B2)
. BUSINESS/CONFERENCE (B1)
. TOURISM/MEDICAL TREATMENT (B2)

---> Chọn TOURISM/MEDICAL TREATMENT (B2).

2, Thư mời du lịch ( theo mẫu ờ thư viện di trú) có phải gởi về địa chỉ của người được bão lãnh. Sau đó người này kèm theo lúc đi phỏng vấn?
ĐÚNG.

3, Mẹ em sẽ tài trợ toàn bộ tài chính nên Mẹ em làm thêm I 134 để sau này người đi du lịch đem theo lúc phỏng vấn? hay nộp cho lãnh sự quán lúc nào?
Visa Du lịch không yêu cầu nộp I134, Affidavit of Support (I-134 dành cho diện K).

Xem mục Visitor Visa:

"...A letter of invitation or Affidavit of Support is not needed to apply for a nonimmigrant tourist visa..."


https://travel.state.gov/content/visas/ ... sitor.html

4, Thư viết tay của các thành viên khác trong gia đình đồng ý và ủng hộ chuyến viếng thăm nước Mỹ - bằng tiếng Anh hay Viêt?
Viết thư English.

606342 top -
Nhờ chitam giúp dùm con câu hỏi nảy

Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?

Có phải câu hỏi này muốn hỏi người làm đơn này đã từng có giấy tờ bảo lãnh không ạ?

Người làm đơn đi du lịch này hiện được chị chồng làm giấy tờ bảo lãnh chồng và chị ấy định cư theo diện anh chị em? thì em nên exxplain thế nào ạ?

Con cảm ơn

606471 top -


Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?

Có phải câu hỏi này muốn hỏi người làm đơn này đã từng có giấy tờ bảo lãnh không ạ?
ĐÚNG. Câu này hỏi đương đơn có HS bảo lãnh định cư Mỹ không.

Người làm đơn đi du lịch này hiện được chị chồng làm giấy tờ bảo lãnh chồng và chị ấy định cư theo diện anh chị em? thì em nên exxplain thế nào ạ?
Bạn trả lời YES. Explain: Family Fourth Preference (F4).

606488 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image