.
Hồ sơ F1 - Duy An xin visa EB2, EB3
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bằng của em sau khi ra trường là Master nên chắc phù hợp với EB2 ạ?
Thông tin bạn đã biết hoàn toàn đúng.

- Nếu còn đang trong visa F1 mà đi làm thêm như em viết ứng dụng Android lên Google Play Store và nhận tiền quảng cáo thì có được không?
Nếu bạn không có working permit thì bạn không thể đi làm, trừ khi họ trả bằng tiền mặt và không báo với sở thuế, nghĩa là cả 2 bên trốn thuế.

557144 top -

Cho mình hỏi thêm là nếu như sau 2 năm internship như trường hợp của mình thì sẽ hết hạn visa F1 và nếu mình vẫn tiếp tục làm việc cho cty hiện tại đó thì cty sẽ sponsor cho mình H1B visa đúng ko?
Việc công ty có bảo lãnh cho bạn hay không là do công ty. Không có nghĩa họ nhận bạn làm việc là họ sẽ bảo lãnh, và ngược lại công ty có nộp đơn bảo lãnh cũng không có nghĩa bạn sẽ được sở di trú chấp nhận.

MÌnh làm được việc thì ng ta mới làm greencard cho mình đúng ko?
Đúng.

557359 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image