.
Hồ sơ F1: du học sinh kết hôn
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


bạn trai em ở Mỹ hiện nay chỉ có thẻ xanh. Nếu em kết hôn với bạn trai thì em có thể làm hồ sơ xin thẻ xanh ở lại không hay phải về nước.
Diện này sẽ là F2A. Bạn phải duy trì tình trạng du học sinh cho đến khi được PV. Bạn có thể PV tại Mỹ chứ không cần về VN (phải nọp thêm một số giấy tờ. Mà muốn về VN PV cũng được.

Còn không thì chờ bạn trai em có quốc tịch,lúc đó đám cưới thì e làm thẻ xanh sẽ nhanh hơn đúng không anh?
Bạn cũng phải duy trì tình trạng du học sinh. Khi này bạn sẽ PV tại Mỹ.

Nếu bạn quyết định theo diện nào thì post bài lại cho đúng chỗ.

468873 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image