.
Hồ sơ F2B - conthanlan
1, 2, 3 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào Admin !
Em bảo lãnh 2 đứa con em trên 21 tuổi chưa có gia đình. và có
Recept Number: WAC1090208438,WAC1090208442
Priority Date :05,August,2010
Vậy cho em hỏi, trường hợp hồ sơ của em chờ khoảng bau lâu nữa thì mới co giấy phỏng vấn.

Thanks

49955 top -

Trích ĐIỀU LỆ DIỄN ĐÀN

- Diễn đàn cung cấp dịch vụ vô vụ lợi, xin đừng hoạnh họe, hối thúc, năn nỉ mà nên chờ đến lượt vì đôi khi BĐH bận việc gia đình hay phải tìm câu trả lời cho bạn.

- Tránh kiểu bất lịch sự, thiếu tự trọng như "Trả lời cho em gấp." Trong trường hợp đã đôi ba ngày chưa được trả lời, nên nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nhắn bạn conthanlan đừng hối thúc. Bạn cần cung cấp thêm thông tin thì mọi người mới giúp bạn được:

1. Ngày hồ sơ được chấp thuận.
2. Ngày tháng năm sinh của những người cần tính tuổi CSPA.

Hy vọng bạn hiểu và hợp tác.

Thân ái!

50036 top -
Chào Admin !
Em bảo lãnh 2 đứa con em trên 21 tuổi chưa có gia đình. và có
Recept Number: WAC1090208438,WAC1090208442
Priority Date :05,August,2010
Vậy cho em hỏi, trường hợp hồ sơ của em chờ khoảng bau lâu nữa thì mới co giấy phỏng vấn.

Thanks

50093 top -

chào bạn,
Ngày 10/12/2009 một bộ giấy tờ đã được soạn và sẽ gởi trong vòng vài tuần tới.

102050 top -

Chào Admin !
Em bảo lãnh 2 đứa con em trên 21 tuổi chưa có gia đình. và có
Recept Number: WAC1090208438,WAC1090208442
Priority Date :05,August,2010
Vậy cho em hỏi, trường hợp hồ sơ của em chờ khoảng bau lâu nữa thì mới co giấy phỏng vấn.

Thanks

447092 top -

Bạn đọc Thông báo - Gọi NVC check hồ sơ ở đầu trang này.

447192 top -
hii admin
EM co gui mail hoi thăm, mà chưa có ai trả lời hêt. ANh check dum em dươc không.Xin Cam ọn

448258 top -

Không phải là diễn đàn không muốn gọi giùm bạn mà vì NVC không trả lời nếu người gọi không cung cấp thông tin cá nhân. Trong Thông báo - Gọi NVC check hồ sơ đã ghi sao bạn không đọc.

448323 top -
Hii Admin !
Cho em hỏi recept number cũng là Case number luôn hay sao.
Từ ngày nhận đươc giấy I-797c này, thì em chua nhận thông tin nào mơi. Vậy là hồ sơ này có bị thất lac hay đang chờ.

Name: Nguyen Dang Huy
Date of Birth:5/6/1981
recept number: Wac1090208442
receved date : 5/8/2010

Name: Nguyen Dang Du
Date of Birth: 1/5/1981
recept number: Wac1090208438
receved date : 5/8/2010

thanks.

507583 top -

Chào conthanlan,

Receipt number là số biên nhận WAC do Sở Nhập tịch và di trú Hoa Kỳ USCIS cấp lúc mới nộp hồ sơ ban đầu, khi được nơi này chấp thuận thì sẽ chuyển sang Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC lúc đó bạn sẽ có số hồ sơ Case number HCM do nơi này cấp.

Bạn có thể tự check status hồ sơ ở link sau:
https://egov.uscis.gov/cris/Dashboard/CaseStatus.do

507588 top -

F2B với ngày ưu tiên August 05,2010 thì phải chờ ít nhất 4 năm nữa. Dù HS của bạn đã chấp thuận thì cũng nằm tại NVC để chờ đến lượt HS được mở.

Chỉ dùng link để check status tại NVC khi HS đã hoàn tất để biết HS có được chuyển về LSQ hay chưa.

507627 top -
Em có check status thì nó hiện ra thông báo này, xin các anh chị Giải thích dùm. Cám ơn nhiêu.


Initial Review

On August 13, 2010, we received this I130 IMMIGRANT PETITION FOR RELATIVE, Fiancé(E), OR ORPHAN, and mailed you a notice describing how we will process your case. Please follow any instructions on this notice. You will be notified by mail when a decision is made, or if the office needs something from you. If you move while this case is pending, please use our Change of Address online tool to update your case with your new address or contact our customer service center at 1-800-375-5283.

During this step, USCIS initiates the background checks of the applicant/petitioner and identifies issues that may need to be addressed either during an interview or by asking the applicant/petitioner to submit additional information or documentation. USCIS reviews the applicant's/petitioner's criminal history, determines if there are national security concerns that need to be addressed, and reviews the application/petition for fraud indicators.

If you have filed an I-485, I-589, I-751, N-400, I-90, I-821, I-131 or I-765, you can expect to receive an appointment notice to appear at an Application Support Center to have your fingerprints and/or photographs taken. The timing of your appointment is determined by the number of applicants ahead of you that also need a biometric appointment. We try to schedule biometric appointments as quickly as possible and in most cases you will receive your appointment notice within 30 days of submitting your application. We will send your appointment notice approximately 14 days ahead of your scheduled appointment. It is important that you keep this appointment. If absolutely necessary, you can request that your appointment be rescheduled however, please be aware that rescheduling may delay the processing of your application. Please follow the instructions on your appointment notice if you need to reschedule. Occasionally, you may receive an appointment notice to appear at an Application Support Center to have your fingerprints taken when you have filed a form other than those listed above. In these situations, you may receive your appointment notice more than 30 days after submitting your application or petition.

532031 top -
hi atuans !
cho em hỏi, em nghe nói khi nhận được giấy I-797c thì khoảng 2 tháng sau la có Case number. Nhưng em nhận tờ giấy I-797c này tháng 11-2010. Nhưng tới bây em chưa thấy gửi thêm 1 giấy gì nưa.(case number).

532243 top -

Bạn vào lấy mẫu thư gửi NVC, hỏi số hồ sơ Case number HCM:
viewtopic.php?f=16&t=11630

532244 top -

cho em hỏi, em nghe nói khi nhận được giấy I-797c thì khoảng 2 tháng sau la có Case number.
I-797C hay I-797 không có nghĩa khoảng 2 tháng sau có case number. Bạn phải xem nội dung trong I-797C đó là gì. Khi nào nội dung là giấy chấp thuận (approval notice) thì lúcddo' HS của bạn mới được chuyển qua NVC và 2 tháng sau có case number. Còn I-797C là Receipt notice thì cứ chờ tiếp, I-130 chưa được chấp thuận đâu.

532278 top -
Hồ sơ F2B - conthanlan
1, 2, 3

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image