.
Hồ sơ F4 - super 07/2005
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào ban quản trị, vui lòng cho mình hỏi thăm về số tiền qui định bảo trợ, Gia đình mình có 4 người, gia đình người bảo lãnh (em mình) có 4 người (có 1 còn nhỏ, 1 con đang học đại học). Vậy tổng số tiền thu nhập hàng năm phải bao nhiêu để đủ bảo trợ a, cảm ơn ban quản trị. Hồ sơ nhà tôi đã đóng tiền 120 và 325 USD, mong ban quản trị tư vân.
Note: Gia đình em gái mình khai thuế chung, ở chung địa chỉ và có tổng thu nhập khai thuế là $51.000

611888 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.3.4. Bảo trợ tài chính
2.3.5. Người đồng bảo trợ

611891 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image