.
Hồ sơ F3 - namnhitibi
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cho hỏi
Thời gian chờ đóng phí IV là bao lâu
Thanks

609976 top -

Thời gian chờ đóng phí IV là bao lâu
Khi nào NVC xem xét xong DS-261 thì họ cho đóng phí visa.

609979 top -
Cảm ơn

609980 top -
Hồ sơ bảo lãnh của gia đình gồm 1 đương đơn chính và 3 thành viên đi theo cùng. Vậy phải in mấy tờ xác nhận cho mỗi loại phí AOS, IV, Ducument cover sheet, xác nhận DS 260 để kẹp lên hồ sơ. Xin Cảm ợn

610040 top -

Nếu có Document cover sheet thì không cần tờ xác nhận loại phí nào cả.

610050 top -
Dạ, ý em hỏi là phải in bao nhiêu tờ document cover sheet ạ. Thanks !

610058 top -

Bạn đọc hồ sơ chẩn bị bên cột trái.

610059 top -

Cho hỏi
Khi gửi Bộ Civil documents cho NVC:
có cần phải gửi kèm theo 2 ảnh 5x5 không? Và Hộ chiếu có photo luôn cả trang bìa không?
Thanks!

610204 top -

có cần phải gửi kèm theo 2 ảnh 5x5 không? Và Hộ chiếu có photo luôn cả trang bìa không?
Không cần. Bạn đọc hồ sơ chẩn bị bên cột trái.

610206 top -
Xin Quý Anh Chị giúp đỡ.
Chị ruột của em định cư Mỹ được 7 tháng, và chỉ có thẻ xanh
Chị dự định nộp hồ sơ bảo lãnh em trước, rồi sau này khi có quốc tịch sẽ bổ sung sau, như vậy có được sở di trú chấp thuận không
Em cám ơn rất nhiều, chúc anh chị vui vẻ!

612760 top -

Chị ruột của em định cư Mỹ được 7 tháng, và chỉ có thẻ xanh
Chị dự định nộp hồ sơ bảo lãnh em trước, rồi sau này khi có quốc tịch sẽ bổ sung sau, như vậy có được sở di trú chấp thuận không
Không đươc.

612767 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image