.
Hồ sơ F2A - taohiencuong - 08/29/2016
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chào admin, mình muốn nhờ admin kiểm tra tiến trình bảo lãnh người thân. Hiện tại mình đã nhận được thông báo là USCIS đã chuyển hồ sơ sang NVC hồi giữa tháng 3 và được cấp ngày ưu tiên là 08/29/2016. Admin có thể giúp mình kiểm tra là khi nào sẽ mở hồ sơ và cấp case number không? Thanks.

605567 top -

Hiện tại mình đã nhận được thông báo là USCIS đã chuyển hồ sơ sang NVC hồi giữa tháng 3 và được cấp ngày ưu tiên là 08/29/2016. Admin có thể giúp mình kiểm tra là khi nào sẽ mở hồ sơ và cấp case number không?
Bạn phải tự liên hệ NVC hỏi thăm tình trạng hồ sơ. Bạn xem hướng dẫn Kiểm tra tình trạng hồ sơ ngay đầu trang này.

605569 top -
Cám ơn chitam đã giúp đỡ. Thanks !

605667 top -
HCM2017552074
Priority day : 08/29/2016
Chào mọi người, cho mình hỏi là vợ mình đã có giấy mời đi phỏng vấn nhưng do phải sinh em bé nên mình có nhờ luật sư dời ngày phỏng vấn. Giờ mình đã làm xong giấy khai sinh cho con và nộp bản sao giấy khai sinh cho lãnh sự quán xin cấp ngày phỏng vấn mới hôm thứ 2 26/11/2018. Cho mình hỏi là khả năng trong bao lâu là sẽ có ngày phỏng vấn mới. Mình xin cám ơn

611905 top -

Tùy vào LSQ có chỗ trống lúc nào, do đó thời gian không biết được.

611909 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image