.
Hồ sơ lany - K1 Hôn phu hôn thê
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Em và bạn trai quen nhau được hơn 1 năm nay, anh ấy ở mỹ. Do điều kiện kinh tế khó khăn, nên ngay khi anh về Vietnam lần đầu, chúng em đã quyết định làm lễ đính hôn. Ảnh về có một mình và ở lại 2 tuần, chúng em đã đi chơi 1 vài nơi và cũng có chụp ảnh lại. Em muốn hỏi là nếu như vậy, anh có thể mở hồ sơ dạng K1 được không ạh?
Được với điều kiện người bảo lãnh Phải là công dân Mỹ.

"Ở Mỹ" không có nghĩa là công dân Mỹ.

599690 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.1.7. Bảo lãnh hôn phu thê (K-1)
2.1.8. Tiến trình bảo lãnh hôn phu thê (K-1)

599721 top -

Bạn đọc kỹ trong Instruction của I-129F https://www.uscis.gov/sites/default/fil ... finstr.pdf
Trang 5 mục 7c.

Đó chính là timeline.
Bạn không làm timeline thì hên xui thôi.

599815 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image