.
Hồ sơ Thanh Nguyen - Bảo lãnh hôn thê
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào mọi người,

Cho mình xin hỏi là mình đang có thẻ xanh 10 năm và muốn bảo lãnh cho bạn gái là du học sinh nhưng hiện đang làm việc tại Mĩ bằng Visa đi làm sau tốt nghiệp.Visa của bạn gái em sẽ hết hạn tháng 7-2016, như vậy nếu tụi em đăng kí kết hôn và nộp hồ sơ bảo lãnh từ bây giờ thì bạn cái em có thể tiếp tục đi làm được không ạ?

Cảm ơn mọi người,

Thanh Nguyen

598679 top -

Bạn phải đăng bài ở F1, F2A, F2B, F3, F4.

598793 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image