.
Hồ sơ K1 - Jimvy0304 - Xin thẻ xanh 2 năm
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào Cochin và các anh chi,

Em là thành viên mơi của Viêt Di Trú, nhờ Cochin và các anh chị em tư vân về hồ sơ của em theo diên K1. Em đã nôp hồ sơ xin thẻ xanh 2 năm vào ngày 01 tháng 04 năm 2014, đên bây giờ em vân chưa nhân đươc thẻ xanh. Thơi gian nôp hồ sơ cho đên nay đã 1 năm. Em đã gọi điên cho U S C I S, Họ nói 30 ngày sau gọi lại nêu không có thông tin gì. Cochin cho em hỏi có phải em phải chờ U S C I S gơi thẻ xanh đên nhà hay em phải làm gì? Hồ sơ của em đươc miên phỏng vận

Hơn nưa em đã có giây phép làm viêc (EAD), giây phép này hêt hạn ngày 08 tháng 07 năm 2015. Cho em hỏi nêu em renewal giây phép này em co trả phí cho U S C I S hay khổng?

Em cảm kich nhân dược tư vân của Cochin và các anh chị sơm

578402 top -

Cochin cho em hỏi có phải em phải chờ U S C I S gơi thẻ xanh đên nhà hay em phải làm gì? Hồ sơ của em đươc miên phỏng vận
Nếu trường hợp của bạn được miễn PV thì bạn chờ thẻ xanh gởi về.

Hơn nưa em đã có giây phép làm viêc (EAD), giây phép này hêt hạn ngày 08 tháng 07 năm 2015. Cho em hỏi nêu em renewal giây phép này em co trả phí cho U S C I S hay khổng?
Phải trả phí renew card.

578453 top -
Em cảm ơn Cochin nhiều lắm
Chúc Cochin và các anh chị admin cuối tuần vui vẻ

578670 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image