.
Hồ sơ K1 ductoan
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn vào thư viện đọc:
2.1.8. Tiến trình bảo lãnh hôn phu thê (K-1)

từ bước 4.

566014 top -

Hi bạn,

Chúc mừng bạn đã nhận được case number. Mình cũng đang ở bước đầu chờ đợi NOA 2.
Bạn có thể tham khảo thêm trang web của Consulate General of The United States of America :
http://hochiminh.usconsulate.gov

bạn tìm instruction package for K visa applicants - từ trang số 4 là tiếng việt đó bạn.Để chuẩn bị hồ sơ trong khi chờ đợi P3.

Thân

566035 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image