.
Hồ sơ CR1 - Tungphu bảo lãnh bằng thẻ xanh
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Không phải vậy đâu bạn.
Bảo lãnh vợ/chồng bẳng thẻ xanh thì là diện F2A. Bạn có thể tìm hiểu trong mục Cẩm Nang Diện F. Nếu vẫn không hiểu thì liên hệ với mình qua yahoo. Nick mình là NuHoangLoLem2000@yahoo.com Mình cũng dc chổng bảo lãnh bằng thẻ xanh, đã đi đến Mỹ với các con mấy tháng nay rồi mà chồng mình đâu có thi quốc tịch gì đâu.
thân,

561907 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image