.
Hồ sơ F1 - phuongphan147
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Đề nghị đọc NỘI QUY.

Sửa lại đầu đề [bằng cách edit post đầu tiên] như ấn định trong NỘI QUY rồi sẽ được giúp.

557977 top -

WAC1490137805 , e gởi chuyển phát nhanh nhưng không biết USICS đã nhận được chưa,


Request for Evidence Response Review

On June 16, 2014, we received your response to our request for evidence. This case is being processed at our CALIFORNIA SERVICE CENTER location. If you move while this case is pending, please use our Change of Address online tool to update your case with your new address or call our customer service center at 1-800-375-5283. We will notify you by mail when we make a decision or if we need something from you. You should expect to receive a written decision or written update within 60 days of the date we received your response unless fingerprint processing or an interview are standard parts of case processing and have not yet been completed, in which case you can use the processing time information on our website to estimate when this case will be done. If you move while this case is pending, please use our Change of Address online tool to update your case with your new address or call our customer service center at 1-800-375-5283.

Ngày 16/6/2014 USCIS đã nhận được giấy tờ bạn gởi bổ túc.

và hố sơ đã đầy đủ không khi nào phản hồi
Khi nào USCIS xem xét xong sẽ báo cho bạn.

và thời gian chờ là bao lâu dc phỏng vấn.
Diện F1 thời gian chờ đợi hiện nay khoảng 7 năm, HS của bạn năm 2014 thì còn lâu.

557996 top -
Phuongphan147. Chào ban. Theo số receipt number của bạn thì hồ sơ của bạn diện k1 chứ đâu phải F1.
Của bạn cũng gần 2 tháng rồi vẫn chưa approve. Trường hợp của mình cũng giống như bạn.
Ntphoa2003@gmail.com là email của mình. Bạn nhận được thì liên hệ với mình , rồi mình cùng chia sẽ nha.
Chờ tin bạn

561056 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image