.
Hồ sơ K1 - ngandang130 - 06/26/2014
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi sự giúp đỡ từ ban quản trị vì có rất nhiều người cũng cần nhận được sự giúp đỡ
chúc bạn may mắn

557283 top -

Anh ấy là du lịch nhưng đến hết ngày về anh ấy vẫn chưa chịu về lại Việt Nam, rồi anh ấy chuyễn sang du học, nhưng bị lãnh sự quán từ chối 2 lân.
Khi bị từ chối sẽ kèm theo thư trục xuất.

Trường hợp này cho dù bạn có QT Mỹ cũng khó bảo lãnh được.

557360 top -

Tùy vào lý do mà người PV ghi trong record của USCIS.

557432 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image