.
Hồ sơ IR5 - Bảo lãnh Cha - tonyng2
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin quý anh chị giúp chỉ cách làm hồ sơ bảo lảnh cha. Em không đủ income có nhờ người cô bảo trợ . Xin cho cho biết em phải điền các form nào cho đúng.

Thành thật cảm ơn.

606843 top -

cách làm hồ sơ bảo lảnh cha.
Bạn xem hướng dẫn nộp đơn bảo lãnh diện IR5 (bảo lãnh Cha/Mẹ) tại đây:

viewtopic.php?p=349893&thuvien=1#p349893

Em không đủ income có nhờ người cô bảo trợ . Xin cho cho biết em phải điền các form nào cho đúng.
Có lẽ bạn cũng đã biết USCIS không yêu cầu cung cấp HS bảo trợ tài chính khi nộp đơn bảo lãnh, BTTC chỉ nộp cho NVC khi HS được mở.

(Khi HS mở, cô của bạn (đồng bảo trợ) điền form I-864)

606847 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image