.
Ho so vo chong -quangenguyen
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào cả nhà ,
Cho em hỏicông dân hoa kỳ. Muốn nộp đợ điều chỉnh tình trạng vợ em là f-1 sinh viên, nhưng thu nhập của em trong năm nay là 8.935 $ và cần cosigner. chú tôi sẵn sàng tài trợ vợ em nhưng chú em đã cosign cho vợ và con gái chú trong năm 2015. Câu hỏi của em Có cần liệt kê 2 ngươi này từ năm 2015trong câu số 6 trang số 4 không? câu em thu nhập của 2vợ chồng cho năm 2015 là 34.066. thu nhập như dậy có đủ không dậy ? Vợ tôi và tôi, và gia đình của mình mà là ba người? Da em cám ơn mọi người thật nhiệu

603146 top -

Đề nghị đọc NỘI QUY.

Dùng chức năng "Bài của bạn" để tìm post đầu tiên và duy nhất của bạn đã mở trong các mục di trú. Để tiện theo dõi tiến trình di trú cá nhân, thành viên chi có một hồ sơ trong các diện di trú để hỏi tất cả câu hỏi liên quan đến di trú của mình.

603151 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image