.
Hồ Sơ IR5 - TyTyTy - Bảo lãnh cha đang du lịch Mỹ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?



1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chao cac anh chi ! Em mo ho so bao lanh Ba em, me em moi mat, nhung vi do chien tranh, di chuyen tu bac vao Nam, di chuyen cho o , nen Ba em de mat giay Dkkh voi me em, vay bay gio em phai lam sao?

579308 top -

Đề nghị đọc NỘI QUY.

Sửa lại đầu đề [bằng cách edit post đầu tiên] như ấn định trong NỘI QUY rồi sẽ được giúp.

579310 top -
Co anh chi nao biet chi cho em voi, em chan thanh cam on ,

579990 top -
1. admin đã giúp chỉnh sửa đầ đề cho bạn.
2. Bạn cần đọc Nội quy và tuân thủ thì VietDitru mới giúp bạn được. Thí dụ như thiếng Việt có dấu chẳng hạn.

579997 top -

Em xin lỗi !
Em mở hô sơ bảo lãnh Ba em , mẹ em mới mất , nhưng do chiến tranh ba me em làm mất giấy đăng ki kết hộn, vây bây giờ em phải làm sao

580072 top -

Em mở hô sơ bảo lãnh Ba em , mẹ em mới mất , nhưng do chiến tranh ba me em làm mất giấy đăng ki kết hộn, vây bây giờ em phải làm sao
Những giấy tờ nào được yêu cầu mà không có thì bạn phải viết thư giải thích. Chấp nhận hay không là do người xem xét đơn. Cùng lắm thì họ sẽ yêu cầu DNA test lúc đó họ sẽ hướng dẫn cụ thể.

580087 top -
Da Con cám ơn Cochin . Hiện tại Ba con đang o Mỹ theo diện du lịch. Con xin hỏi sau khi con nộp hồ sơ bảo lãnh Ba chuyển diện từ du lịch sang định cư, thì Ba con dược o lại Mỹ hợp pháp ngay cả khi visa hết hạn phải không. Sau khi con nộp hồ sơ thì con sẽ dược nhận I797 hay phải đoi họ xét hồ sơ đủ mọi giấy tờ thì họ mới gửi I797.

599519 top -

Hiện tại Ba con đang o Mỹ theo diện du lịch. Con xin hỏi sau khi con nộp hồ sơ bảo lãnh Ba chuyển diện từ du lịch sang định cư, thì Ba con dược o lại Mỹ hợp pháp ngay cả khi visa hết hạn phải không.
Được.

Sau khi con nộp hồ sơ thì con sẽ dược nhận I797 hay phải đoi họ xét hồ sơ đủ mọi giấy tờ thì họ mới gửi I797.
Phải trả tiền kèm theo I-130 thì sẽ có I-797C. Trả phí thì họ mới xem xét.

599520 top -
Con có thắc mắc là khi con làm ho so chuyển diện cho Ba con, con có cần nộp lý lịch tu pháp không. Con xin cảm ơn

601499 top -

Con có thắc mắc là khi con làm ho so chuyển diện cho Ba con, con có cần nộp lý lịch tu pháp không. Con xin cảm ơn
Bạn vào thư viện di trú đọc:
2.1.25. Bảo lãnh cha, mẹ, vợ, chồng, con đang du lịch/du học tại Mỹ

601502 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image