.
by Video
1, 2, 3

  1, 2, 3


  ENGLISH BY VIDEO
  Cấp độ: lowest

  Video 1a
  Video 1b
  Video 1c
  Video 1d
  Video 1e
  Video 1f

  Video 2a
  Video 2b
  Video 2c
  Video 2d
  Video 2e

  Video 3a
  Video 3b
  Video 3c
  Video 3d
  Video 3e
  Video 3f

  Video 4a
  Video 4b
  Video 4c
  Video 4d

  Video 5a
  Video 5b
  Video 5c
  Video 5d

  Video 6a
  Video 6b
  Video 6c
  Video 6d

  Video 7a
  Video 7b
  Video 7c
  Video 7d
  Video 7e

  Video 8a
  Video 8b
  Video 8c
  Video 8d
  Video 8e

  Video 9a
  Video 9b
  Video 9c
  Video 9d
  Video 9e
  Video 9f

  Video 10a
  Video 10b
  Video 10c
  Video 10d

  Video 11a
  Video 11b
  Video 11c
  Video 11d
  Video 11e

  Video 12a
  Video 12b
  Video 12c
  Video 12d

  Video 13a
  Video 13b
  Video 13c
  Video 13d
  Video 13e

  Video 14a
  Video 14b
  Video 14c
  Video 14d
  Video 14e
  Video 14f

  Video 15a
  Video 15b
  Video 15c
  Video 15d

  Video 16a
  Video 16b
  Video 16c
  Video 16d
  Video 16e

  Video 17a
  Video 17b
  Video 17c
  Video 17d
  Video 17e

  Video 18a
  Video 18b
  Video 18c
  Video 18d
  Video 18e
  Video 18f

  Video 19a
  Video 19b
  Video 19c
  Video 19d

  Video 20a
  Video 20b
  Video 20c
  Video 20d
  Video 20e

  Video 21a
  Video 21b
  Video 21c
  Video 21d
  Video 21e

  Video 22a
  Video 22b
  Video 22c
  Video 22d
  Video 22e
  Video 22f

  Video 23a
  Video 23b
  Video 23c
  Video 23d
  Video 23e

  Video 24a
  Video 24b
  Video 24c
  Video 24d
  Video 24e
  Video 24f

  Video 25a
  Video 25b
  Video 25c
  Video 25d
  Video 25e
  Video 25f

  Video 26a
  Video 26b
  Video 26c
  Video 26d
  Video 26e
  Video 26f

  Video 27a
  Video 27b
  Video 27c
  Video 27d
  Video 27e

  Video 28a
  Video 28b
  Video 28c
  Video 28d

  Video 29a
  Video 29b
  Video 29c
  Video 29d
  Video 29e

  Video 30a
  Video 30b
  Video 30c
  Video 30d


  Cấp độ: trung bình

  Video 31a
  Video 31b
  Video 31c
  Video 31d
  Video 31e

  Video 32a
  Video 32b
  Video 32c
  Video 32d
  Video 32e
  Video 32f

  Video 33a
  Video 33b
  Video 33c
  Video 33d

  Video 34a
  Video 34b
  Video 34c
  Video 34d
  Video 34e

  Video 35a
  Video 35b
  Video 35c
  Video 35d

  Video 36a
  Video 36b
  Video 36c
  Video 36d
  Video 36e

  Video 37a
  Video 37b
  Video 37c
  Video 37d
  Video 37e

  Video 38a
  Video 38b
  Video 38c
  Video 38d
  Video 38e

  Video 39a
  Video 39b
  Video 39c
  Video 39d
  Video 39e

  Video 40a
  Video 40b
  Video 40c
  Video 40d
  Video 40e

  update: 30-12-2011
  PayPal về email:
  thuquy.vietditru@gmail.com


  Chi phiếu gửi về:
  Jimmy Ton
  4369 46 St.
  San Diego, CA 92115  Việt Nam chuyển tới:
  Phạm Thị Tuyết Phượng
  Số tài khoản: 4973099
  ACB Châu Văn Liêm, TPHCM  Ý kiến về Quỹ VietDitru

  Image
  Image
  English by VIDEO: Các bạn chẳng phải ghi danh gì cả. Nhìn cột bên trái, vào bài 1a học. Tiếp tục những bài sau. Vậy nha.

  Tên      # bài
  ==========================
  Alexlichlam 41
  chaien 1
  chitam 1
  chulambi 1
  diemhanh 3
  dinhdung 148
  duty348 148
  duongminhan 1
  evangeline 6
  Giusetrongdung 41
  hanadang 73
  hendykhanh 11
  HHanh 4
  hientohoang 16
  hoa1971 145
  hoabien 56
  howard_viet 1
  huybo 8
  hungphitran 3
  jialing 3
  keditru 109
  khanhvypham 1

  langvan 39
  lien1960 2
  maianh2201 1
  myphuong12317 22
  muoichanh 11
  ninian 31
  nminhtam9 1
  nguyenthimylinh 1
  nguyenthaianhthu 11
  OanhTruong1403 4
  phuong60 7
  phuong1990 1
  phuonghang 10
  phuoclong 1
  SauHai 17
  shynev 2

  Simondang 1
  thao007 1
  tomry 6
  tungbom 1
  tungsu 1
  truongthinhutruc 163
  vuthanh1957 2
  ==========================


  update: Jan 17th 2014